2724575154499559 "> '); ', 'auto'); ga('require', 'ec'); ga('send', 'pageview'); if (window.performance) { var timeSincePageLoad = Math.round(performance.now()); ga('send', 'timing', 'Page Load Time', 'load', timeSincePageLoad); }
תפריט
Your Cart

נאו-קלאסיקה

נאו קלאסיקה היא תחייה של הסגנונות ורוח ימי קדם הקלאסיים בהשראה ישירה מהתקופה הקלאסית, המשקפת את ההתפתחויות בפילוסופיה ובתחומים אחרים בתקופת ההשכלה, ובתחילה היא הייתה מחאה נגד הקיצוניות של סגנון הרוקוקו. נאו קלאסיקה מבוססת על העקרונות של פשטות וסימטריה, שנתפסו כמעלותיה של האמנויות של רומא ויוון העתיקה.

לא נמצאו מוצרים בקטגוריה זו.